VACCINATIONSGUIDE
Startsida
 Inför resan
 Mat & dryck: risker
 Mat i olika länder
 Råd för gravida
 Resa med barn
 Sjukdomar
 Borrelia & fästingar
 -Fästingen är här!
 -Borrelia i Sverige
 Solskolan
 Vaccinationsmottagningar
 LÄNKAR
 Utrikesdepartementet
 Socialstyrelsen
 Smittskyddsinstitutet
 WHO
 ECDC
 Healthmap
Indonesien (SCB benämning)
Indonesien
INDONESIA / INDONÉSIE (en/fr)
Huvudstad:   Jakarta / Jakarta (sv/en)
Höjd: 10 m ö. h. ISO kod: ID 
Gula febern:
Ett giltigt vaccinationsintyg krävs av resenärer som kommer från infekterade områden. Länder och områden som omfattar endemiska zoner betraktas av Indonesien som infekterade områden.

Källa: WHO
Infekterade och endemiska områden: länk till WHO
  Vaccinationsrekommendationer för Indonesien
Observera att vaccinationsrekommendationerna gäller för vuxna. Informationen på sidorna uppdateras inte kontinuerligt, konsultera därför alltid med en vaccinationscentral!
 Sjukdomar  Förekomst
(Spridning/Risk)
Endast
stor-
städer
Större
bad-
orter
Rund
resa
< 4v.
Lång
resa
> 4v.
Förekommer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer
Normal (låg) risk Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper
Ökad risk Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer
Ökad risk Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper
Förekommer juni - september Rekommenderas ej Rekommenderas ej Rekommenderas för resenärer till vissa
begränsade områden Rekommenderas för resenärer till vissa
begränsade områden

Rekommenderas vid längre tids vistelse på lansdsbygden under perioden juni-september
Varierande risk Viktigt med adekvat information (även om du erhållit profylax) Rekommenderas för resenärer till vissa
begränsade områden Rekommenderas för resenärer till vissa
begränsade områden Rekommenderas för resenärer till vissa
begränsade områden

Förekommer i hela landet hela året utom i större städer och de största turistorterna på Java och Bali. Hög risk på Irian Jaya. Flera svenskar har insjuknat med svår malaria på Lombok.

Smittskyddsinstitutet: "Rekommendationer för malariaprofylax 2008"
Risken är svårvärderad. P. vivax-malaria dominerar. Klorokinresistens av varierande grad förekommer hos P. falciparum. Bali anses fritt från malaria. På Sumatra är risken mestadels låg. Större delen av Java är malariafritt. Klorokin rekommenderas däremot till den som tillbringar mer än en vecka på Sumatras landsbygd, centrala delar av Java samt på den indonesiska delen av Borneo. På Irian Jaya samt på öarna norr och öster om Bali (till exempel Lombok) finns betydande risk för klorokinresistent P. falciparum-malaria och där rekommenderas Malarone®, meflokin eller doxycyklin för resenärer som övernattar mer än några nätter.

Risken för malaria är för många resenärer liten och egenbehandling med Malarone® eller riamet® kan därför vara ett alternativ till de resenärer som hittills rekommenderats profylax. (Se Egenbehandling)
Normal (låg) risk Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper
Normal (låg) risk Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper
Ökad risk Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer
Förekommer Viktigt med adekvat information (även om du erhållit profylax) Viktigt med adekvat information (även om du erhållit profylax) Viktigt med adekvat information (även om du erhållit profylax) Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper
Förekommer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer
Ökad risk Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper Rekommenderas
Ökad risk Rekommenderas Rekommenderas Rekommenderas Rekommenderas
Ökad risk Rekommenderas ej Rekommenderas ej Rekommenderas Rekommenderas
Sjukdomar som inte förekommer i Indonesien
Förekommer ej Gula febern:
Intyg om genomgången vaccination kan krävas eller är obligatorisk. Se text under landsnamnet. Gula febern:
Intyg om genomgången vaccination kan krävas eller är obligatorisk. Se text under landsnamnet. Gula febern:
Intyg om genomgången vaccination kan krävas eller är obligatorisk. Se text under landsnamnet. Gula febern:
Intyg om genomgången vaccination kan krävas eller är obligatorisk. Se text under landsnamnet.
Förekommer ej Rekommenderas ej Rekommenderas ej Rekommenderas ej Rekommenderas ej
Förekommer ej Rekommenderas ej Rekommenderas ej Rekommenderas ej Rekommenderas ej
 Fördjupningslänkar om Indonesien
CDC.gov (www.cdc.gov) is your online source for credible health information and is the official Web site of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
Länk till hälsoinformation om Indonesien på CDC
World Health Organization
Information om hälsoläget i Indonesien från WHO
Wikipedia den fria encyklopedin
Fakta om Indonesien på Wikipedia

 Symbolinformation (symboler i vänster kolumn)
Sverige / Difteri, Stelkramp och Polio:
Ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet. De flesta som vuxit upp i Sverige har redan ett skydd. Före resan kan man passa på att se över sitt skydd eftersom det ibland kan behövas en påfyllnadsdos.

 Symbolinformation (symboler i höger kolumn)
Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer
Rekommenderas Rekommenderas
Rekommenderas ej Rekommenderas ej
Viktigt med adekvat information (även om du erhållit profylax) Viktigt med adekvat information (även om du erhållit profylax)
Rekommenderas till särskilda riskgrupper Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper
Rekommenderas för resenärer till vissa begränsade områden Rekommenderas för resenärer till vissa
begränsade områden
Rekommenderas säsongsvis Rekommenderas säsongsvis
Rekommenderas säsongsvis i vissa områden Rekommenderas säsongsvis i vissa områden
Gula febern: Rekommenderas. Intyg om genomgången vaccination kan krävas eller är obligatorisk. Gula febern:
Rekommenderas.
Intyg om genomgången vaccination kan krävas eller är obligatorisk.
Gula febern: Rekommenderas för resenärer till vissa begränsade områden. Intyg om genomgången vaccination kan krävas eller är obligatorisk. Gula febern:
Rekommenderas för resenärer till vissa
begränsade områden.
Intyg om genomgången vaccination kan krävas eller är obligatorisk.


Utskriftsformat Tipsa en vän!
Annonser
Kontakta oss
 © Medical Link · All Rights reserved Medical Link 3W AB · Citera oss gärna men ange källan
v2_