VACCINATIONSGUIDE
Startsida
 Inför resan
 Mat & dryck: risker
 Mat i olika länder
 Råd för gravida
 Resa med barn
 Sjukdomar
 Borrelia & fästingar
 -Fästingen är här!
 -Borrelia i Sverige
 Solskolan
 Vaccinationsmottagningar
 LÄNKAR
 Utrikesdepartementet
 Socialstyrelsen
 Smittskyddsinstitutet
 WHO
 ECDC
 Healthmap
Madagaskar (SCB benämning)
Madagaskar
MADAGASCAR / MADAGASCAR (en/fr)
Huvudstad:   Antananarivo / Antananarivo (sv/en)
Höjd: 1300 m ö. h. ISO kod: MG 
  Vaccinationsrekommendationer för Madagaskar
Observera att vaccinationsrekommendationerna gäller för vuxna. Informationen på sidorna uppdateras inte kontinuerligt, konsultera därför alltid med en vaccinationscentral!
 Sjukdomar  Förekomst
(Spridning/Risk)
Endast
stor-
städer
Större
bad-
orter
Rund
resa
< 4v.
Lång
resa
> 4v.
Förekommer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer
Normal (låg) risk Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper
Hög risk Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer
Ökad risk Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper Rekommenderas
Hög risk hela året Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer

Risk för elakartad, ibland resistent, falciparummalaria hela året, särskilt kustområdena. Myggprofylax nödvändig.

Smittskyddsinstitutet: "Rekommendationer för malariaprofylax 2008"
Södra Afrika: Malaria orsakad av P. falciparum dominerar och klorokinresistensen är utbredd. Risken är hög i hela området (inkluderande de flesta storstäder) förutom i nedanstående randområden där transmissionen är mer begränsad i tid och rum: I Namibia finns malariarisk enbart i de norra delarna av landet under perioden november-juni. Windhoek är malariafritt. I Botswana finns malariarisk enbart på landsbygden i landets norra delar under november-juni. Ingen risk i huvudstaden. I Sydafrika är malariarisken begränsad till landsbygden i landets nordöstra delar, inkluderande Krügerparken, hela året. Större risk under perioden oktober-maj. I Swaziland föreligger viss risk för malaria i låglänta delar av landet året om men den motiverar bara läkemedelsprofylax november-juni. På Mauritius är malariarisken mycket begränsad. Alla resande till endemiska områden med hög risk i regionen bör ta medikamentell malariaprofylax. Malarone®, meflokin, eller doxycyklin rekommenderas i första hand. Några nätters vistelse i Krügerparken motiverar i regel inte medikamentell profylax. På Mauritius är medikamentellprofylax inte indicerad.
Ökad risk Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper Rekommenderas för resenärer till vissa
begränsade områden

Epidemier förekommer bland barn och ungdom. Vaccin rekommenderas till dem som stannar längre än 3 veckor och lever nära dessa grupper, t.ex. i skolor, inom sjukvård o liknande.
Normal (låg) risk Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper
Förekommer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer
Förekommer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer
Ökad risk Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper Rekommenderas
Ökad risk Rekommenderas ej Rekommenderas ej Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper Rekommenderas
Ökad risk Rekommenderas ej Rekommenderas ej Rekommenderas Rekommenderas
Sjukdomar som inte förekommer i Madagaskar
Förekommer ej Gula febern:
Intyg om genomgången vaccination kan krävas eller är obligatorisk. Se text under landsnamnet. Gula febern:
Intyg om genomgången vaccination kan krävas eller är obligatorisk. Se text under landsnamnet. Gula febern:
Intyg om genomgången vaccination kan krävas eller är obligatorisk. Se text under landsnamnet. Gula febern:
Intyg om genomgången vaccination kan krävas eller är obligatorisk. Se text under landsnamnet.
Förekommer ej Rekommenderas ej Rekommenderas ej Rekommenderas ej Rekommenderas ej
Förekommer ej Rekommenderas ej Rekommenderas ej Rekommenderas ej Rekommenderas ej
Förekommer ej Rekommenderas ej Rekommenderas ej Rekommenderas ej Rekommenderas ej
Förekommer ej Rekommenderas ej Rekommenderas ej Rekommenderas ej Rekommenderas ej
 Fördjupningslänkar om Madagaskar
CDC.gov (www.cdc.gov) is your online source for credible health information and is the official Web site of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
Länk till hälsoinformation om Madagaskar på CDC
World Health Organization
Information om hälsoläget i Madagaskar från WHO
Wikipedia den fria encyklopedin
Fakta om Madagaskar på Wikipedia

 Symbolinformation (symboler i vänster kolumn)
Sverige / Difteri, Stelkramp och Polio:
Ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet. De flesta som vuxit upp i Sverige har redan ett skydd. Före resan kan man passa på att se över sitt skydd eftersom det ibland kan behövas en påfyllnadsdos.

 Symbolinformation (symboler i höger kolumn)
Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer
Rekommenderas Rekommenderas
Rekommenderas ej Rekommenderas ej
Viktigt med adekvat information (även om du erhållit profylax) Viktigt med adekvat information (även om du erhållit profylax)
Rekommenderas till särskilda riskgrupper Rekommenderas till 
särskilda riskgrupper
Rekommenderas för resenärer till vissa begränsade områden Rekommenderas för resenärer till vissa
begränsade områden
Rekommenderas säsongsvis Rekommenderas säsongsvis
Rekommenderas säsongsvis i vissa områden Rekommenderas säsongsvis i vissa områden
Gula febern: Rekommenderas. Intyg om genomgången vaccination kan krävas eller är obligatorisk. Gula febern:
Rekommenderas.
Intyg om genomgången vaccination kan krävas eller är obligatorisk.
Gula febern: Rekommenderas för resenärer till vissa begränsade områden. Intyg om genomgången vaccination kan krävas eller är obligatorisk. Gula febern:
Rekommenderas för resenärer till vissa
begränsade områden.
Intyg om genomgången vaccination kan krävas eller är obligatorisk.


Utskriftsformat Tipsa en vän!
Annonser
Kontakta oss
 © Medical Link · All Rights reserved Medical Link 3W AB · Citera oss gärna men ange källan